top of page

Clybiau  plant

Os yw eich plentyn yn rhwng 5 a 10 oed, yna beth am eu ddod draw i un o'n Clybiau Plant? Os oes gennych chi dringwr ifanc brwd ar eich dwylo, ond nid ydynt yn gwybod beth sydd angen iddynt ei wneud er mwyn symud ymlaen, yna gadewch i ni yn mynd â nhw o dan ein adain ac yn eu rhoi ar y cyfeiriad cywir. Gall Kids fwynhau 1 awr o ddringo creigiau gyda hyfforddwr profiadol a chwrdd â ffrindiau newydd. Mae pwyslais y Clwb Plant ar hwyl a dilyniant. Rydym yn cynnal dau glwb plant ar hyn o bryd un ar ddydd Llun ac un ar ddydd Gwener, yn dechrau am 5:30 yr hwyr.

Mae'r Clwb yn cynnwys blociau o sesiynau dringo wythnosol 1 awr gyda phob bloc yn cychwyn ar ddechrau pob hanner tymor ysgol. Rydym yn argymell archebu ymlaen llaw i sicrhau lle cyn dechrau'r sesiwn gyntaf ac mae angen talu am hanner tymor yn gyflawn o flaen llaw.

Mae'r pris ar gyfer pob sesiwn ar hyn o bryd £ 7 sy'n cynnwys yr holl offer.

 

bottom of page